Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Krokstad, Steinar; Holmen, Turid Lingaas; Hveem, Kristian; Mangrud, Reidun; Langhammer, Arnulf; Skjetne, Anne-Brit; Stene, Turid Rygg; Holmen, Jostein. (2009) HUNT. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter. 2009.