Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ertsås, Turid Irgens. (2017) Videreutdanning av lærere: Samspill mellom ulike kunnskapsformer. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
  • Ertsås, Turid Irgens; Irgens, Eirik Johannes. (2014) Fra individuell erfaring til felles kunnskap: Når kompetanseutvikling er et virkemiddel for å skape bedre skoler. Ledelse og læring i skolen.
  • Ertsås, Turid. (2013) Klasseledelse gjennom kontaktlærerarbeid. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2008) Higher Education as Competence Program Providers in a Nationwide School Reform. Understanding learning-centred higher education.

Rapport/avhandling

  • Ertsås, Turid. (2011) Kontaktlærerarbeid i videregående skole : en kvalitativ studie av kontaktlæreres utvikling av praksiskunnskap. 2011. ISBN 978-82-471-2963-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (205).