Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tombaz, Tuce. (2019) Action representation in the rodent parieto-frontal network. 2019. ISBN 978-82-326-4302-8.