Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Fjørtoft, Toril; Sørsdahl, Anne Brit; Strand, Liv Inger. (2008) Vurdering av spedbarns bevegelseskvalitet En reliabilitetsstudie av måleinstrumentet ”Assessment of Motor Repertoire - 3 to 5 Months”. Universitetet i Bergen. 2008.