Bakgrunn og aktiviteter

During my master's at NTNU, I spent one semester as an exchange student at KU Leuven in Belgium, and one year at EPFL. I wrote my semester project and Master's Thesis at EPFL, working closely with Robin Nigon and Prof. Paul Muralt. My Master's Thesis was titled 'Self-Poling and Ageing in PZT Thin-Films With Interdigitated Electrodes'.

I am currently working on my PhD on BaTiO3 nanocomposites. My supervisor is Tor Grande.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner