Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosiolog ved UNIT/AVH (senere NTNU). Min hovedfagsoppgave (1985) var en analyse av Nasjonal samlings ideologi, kalt Fascisme på norsk. Jeg ble dr.polit. ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for sosiologi og statsvitenskap i 1996 med en avhandling om forming og iverksetting av Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi, med tittelen Den store planen. I 20 år var jeg ansatt ved SINTEF, først ved Norges eldste arbeidsforskningsinstitutt, IFIM (Institutt for industriell miljøforskning) inntil dette ble nedlagt. Jeg arbeidet der med problemstillinger knyttet blant annet til teknologi og arbeidsliv, kjønn og arbeid og iverksetting av offentlig politikk, og i økende grad skoleforskning.  Etter det var jeg en del av Gruppe for skole og utdanningsforskning ved SINTEF Teknologi og samfunn. Fra 2011 har jeg vært forsker ved Program for lærerutdanning, for tiden ved faggruppen SKULE (Jeg er utdannet sosiolog ved UNIT/AVH (senere NTNU. Min hovedfagsoppgave (1985) var en analyse av Nasjonal samlings ideologi, kalt Fascisme på norsk. Jeg ble dr.polit. ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for sosiologi og statsvitenskap i 1996 med en avhandling om forming og iverksetting av Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi.  I 20 år var jeg ansatt ved SINTEF, først ved Norges eldste arbeidsforskningsinstitutt, IFIM (Institutt for industriell miljøforskning) inntil dette ble nedlagt. Jeg arbeidet der med problemstillinger knyttet til teknologi og arbeidsliv, kjønn og arbeid og iverksetting av offentlig politikk, og i økende grad skoleforskning, med særlig vekt på evalueringer og følgestudier av pågående utviklingsprogram i skolen.  Etter det var jeg tilsluttet Gruppe for skole- og utdanningsforskning ved SINTEF Teknologi og samfunn. Fra 2011 har jeg vært forsker ved Program for lærerutdanning, for tiden ved faggruppen SKULE. Som skoleforsker har jeg særlig beskjeftiget meg med problemstillinger knyttet til skolens utdannings- og yrkesrådgivning/ karriereveiledning, frafall i videregående skole, fag- og yrkesopplæring og skoleutvikling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth. (2020) Career Guidance in Norwegian Primary Education - Developing the Power of Dreams and the Power of Judgement. Brill|Sense. 2020. ISBN 978-90-04-42809-6.

Del av bok/rapport

  • Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir. (2017) Skolevurdering som verktøy for utvikling. Ledelse i fremtidens skole.
  • Buland, Trond Hallgeir. (2016) Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun. (2016) Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2016) Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2016) FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth. (2014) Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
  • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
  • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

Rapport/avhandling