Bakgrunn og aktiviteter

Solhaug er utdannet statsviter og er professor i samfunnsddidaktikk og pedagogikk.

Forskning har tema: Demokrati, medborgerskap i utdanning og lærerutdanning. Nyere forskning  har fokus på medboreres deltakelse, politisk identitet.og interkulturelle kompetanse.

Solhaug underviser demokrati og medborgerskap i utdanning, identietet og kvantitativ metode..

Han underviser demokrati og medborgerskap og samt innføringskurs i kvantitativ metode på PHD- og masternivå. Videre underviser og veileder på alle nivåer i lærerutdanningen.

Solhaug er leder for "Citizenship standing group" på European Consortium of Political Research ECPR.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner