Bakgrunn og aktiviteter

Viktigste arbeidsoppgaver:

  • Lederstøtte
  • Leder for instituttets administrative og tekniske tab
  • Budsjett og økonomioppfølging
  • Ressursplanlegging
  • HMS-koordinator
  • Sekretær for instituttstyre og ledergruppe
  • Databaseutvikling

 

UTDANNING: Cand.philol. fra Universitetet i Trondheim med hovedfag i musikkvitenskap (1985), mellomfag i drama, film og teater (1986) og årsstudium i kulturarbeid fra Telemark Distriktshøgskole, Bø i Telemark (1978).

STILLING: Kontorsjef. Tilsatt fra 01.08.1994. Fram til 31.12.2002 delt stilling 50/50 % mellom Institutt for kunst- og medievitenskap og Musikkvitenskapelig institutt.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Garmo, Trond Einar. (2020) HENRY COW An Analysis of Avant Garde Rock. 2020. ISBN 9780956018441.

Kompetanseord