Bakgrunn og aktiviteter

Bor på Gjøvik - opprinnelig fra Sørum i Akershus.

Jobber til daglig som autorisert regnskapsfører i Regnskapsconsult AS, startet her i 2013.
Tidligere student ved Høgskolen i Gjøvik fra 2010-2013 - Bachelor i økonomi og ledelse

Etterutdanning fra Høgskolen på Rena i 2015-2017 - Regnskap og revisjon.

Fra tidligere - bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Telemark - i 2006-2009.