Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

  • Cand med 1984, autorisasjon fra 1996..
  • Spesialist i allmennmedisin 1992-2002
  • Spesialist i samfunnsmedisin fra 2004
  • PhD september 2016

Arbeidserfaring / nåværende arbeidssted:

Har i hovedsak arbeidet i primærhelsetjenesten. Frem til 1998 utgjorde allmennpraksis hovedstillingen, fra 1998 i hovedsak samfunnsmedisinsk stilling (kommuneoverlege)

Lang erfaring fra arbeid som sykehjemslege, siden 2015 i 50 % stilling ved Øya helsehus (kommunal korttidsinstitusjon, i hovedsak for eldre pasienter etter sykehusopphold).

Fra 2003 overlege  /kommuneoverlege i Trondheim  med arbeidsområde helse- og omsorgstjenester til eldre.

Stipendiat ved institutt for samfunssmedisin, NTNU, i 2009-2016 på prosjektet "Helhetlig pasientforløp i eget hjem" som omfatter pasientforløp for eldre som skrives ut fra sykehus til oppfølging av hjemmesykepleien og fastlegen.

Fra  2016 deltidsstiling ved institutt for samfunnsmedisin for utvikling av forskningsnettverk for alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røsstad, Tove Garåsen. (2016) Generic Care Pathway for Elderly Patients in Need of Home Care Services after Hospital Discharge. 2016. ISBN 978-82-326-1814-9.