Bakgrunn og aktiviteter

Har jobbet ved NTNU siden januar 2008, både sentralt og ute på fakultet. Gjennomførte høsten 2013 en mastergrad i organisasjon og ledelse. Spesialisering i strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekt.

Startet i november 2018 som Prosjektleder ved NTNU IT, Seksjon for IT-strategi og styring.

Tillitsvalgt for NTL NTNU på RO, samt styremedlem i NTNU NTL og NTL Fylkesutvalg.

 

Tidligere relevante oppgaver

  • Ansvarlig for etisk handel
  • Prosjektleder og systemadministrator ved implementering av Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjon (KGV/KAS)
  • Prosjektleder for NTNUs innkjøpspolitikk
  • Prosjektleder for innføring av NTNU Hjelp
  • Tillitsvalgt for Økonomi, Campusservice og Eiendom for NTL