Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg har en delt stilling som overlege i BUP-klinikk, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU

Temagruppe

 • Psykiatri og utviklingsforstyrrelser (leder)

Bakgrunn

 • Cand. med. fra NTNU, Master of Public Health (spesialisering i forebyggende helsearbeid for mor og barn) fra University og Hawaii, dr.med. fra Universitet i Oslo
 • Doktorgrad: Validity and Use of the Child Behavior Checklist in Norwegian Children & Adolescents (2000)
 • Tidligere mangeårig yrkeserfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid i Oslo, Drammen og Trondheim. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 2001

Faglige interesser

 • Forløp og behandling av ADHD og komorbide tilstander

 • Bipolar lidelse

 • Klinisk epidemiologi

Pågående prosjekter

 • Ung og ADHD (prosjektleder). Randomisert, kontrollert studie av kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD i alderen 14-18 år

 • Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (medlem av prosjektgruppe). 9-årig oppfølgingsstudie av ungdom som fikk et tilbud i BUP-klinikk i perioden 2009-2011 (prosjektleder Jorun Schei)

Undervisning

 • Underviser i barne- og ungdomspsykiatriske emner for legestudenter og masterstudenter ved NTNU

 • Underviser leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri lokalt og nasjonalt

Verv

 • Medlem av Utvidet lederteam ved RKBU

 • Medlem av PhD-opptaksrådet ved Institutt for psykisk helse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner