Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Administrativ stabsfunksjon for De Utrolige Årene og EIY

Administrativ tjenestestøtte for Veilederteam for ledere og kommunaledelse i kommunalt barnevern

Bestillerfunksjon

 

Bakgrunn

Bachelor i psykologi fra NTNU

Lang administrativ erfaring