Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidserfaring:

2013-2016: Sintef Energi, avdeling elkraftteknologi. Arbeidet med tilstøtende temaer til ph.d.prosjektet.

2016-2020: PhD-student ved NTNU, elkraftteknologi

2020-2021: 50 % Forsker i prosjektet HydroStator og 50 % Forsker på Sintef Energi

Forskningsinteresser:

Diagnose av elektrisk isolasjonsmaterialer, delutladninger, dielektrisk spektroskopi, ledningsevne, faste og flytende medier

Arbeidet som forsker i prosjektet HydroStator har fokus på termomekanisk aldring av generatorstaver og sammenheng med gjennomslagsspenning. Dette innebærer termisk sykling, diverse ikke-destruktive tester og gjennomslagstester på generatorstaver. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aakre, Torstein Grav; Ildstad, Erling; Hvidsten, Sverre. (2018) Condition Assessment of Hydrogenerator Stator Bar Insulation Using Partial Discharge Measurements. 2018 IEEE Electrical Insulation Conference - EIC.
  • Eberg, Espen; Aakre, Torstein Grav; Berg, Gunnar; Hvidsten, Sverre. (2018) Comparison of Offline VLF PD Measurements and Online PD Measurements on a 50-Year-Old Hydrogenerator Stator in Norway. 2018 IEEE Electrical Insulation Conference - EIC.
  • Aakre, Torstein Grav; Lundgaard, Lars Esben; Unge, Mikael. (2017) Time to breakdown studies for liquids of different physico-chemical nature. 2017 IEEE 19th International Conference on Dielectric Liquids - ICDL.
  • Aakre, Torstein Grav; Hestad, Øystein; Hølto, Jorunn; Hvidsten, Sverre. (2016) The effect of temperature cycling on mechanical and electrical properties of syndiotactic polypropylene. Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Dielectrics, 3-7 July 2016, University of Montpellier, France : ICD 2016.
  • Grav, Torstein; Lundgaard, Lars Esben. (2014) Currents in AC stressed liquid insulated needle plane gap. 2014 IEEE 18th International Conference on Dielectric Liquids ICDL.
  • Grav, Torstein; Lundgaard, Lars Esben. (2014) PD occurrence in liquids in ac stressed needle plane gap. 2014 IEEE 18th International Conference on Dielectric Liquids ICDL.
  • Hestad, Øystein Leif; Grav, Torstein; Lundgaard, Lars Esben; Ingebrigtsen, Stian; Unge, M.; Hjortstam, O.. (2014) Numerical simulation of positive streamer propagation in cyclohexane. 2014 IEEE 18th International Conference on Dielectric Liquids ICDL.

Rapport/avhandling

  • Aakre, Torstein Grav. (2020) Partial Discharges in voids at Variable Voltage Frequency and Temperature – Diagnostic Testning of Stator Mainwall Insulation. 2020. ISBN 978-82-326-4634-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (220:143).