Tor Ove Leiknes

Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk
Vassbygget*414, S. P. Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner