Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Stensrud, Mats; Wormdal, Anne Kristine; Tjelflaat, Torill; Sørli, Arne; Bolstad, Torbjørn. (2007) Omsorg og overgrep : gransking av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene. 2007. ISBN 9788299188340.
  • Eriksson, Hans Göran; Tjelflaat, Torill. (2004) Residential care. Horizons for the new century. 2004. ISBN 754640981.

Del av bok/rapport

  • Tjelflaat, Torill; Lurie, James M. (2010) Children in Norway - Welfare and Protection. Proceedings of the 20th Anniversary Conference School of Social Work Theory and Practice.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.
  • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Tjelflaat, Torill; Utgaard, Bernt Olav. (1997) Sosial arbeid i barnevernet : studie av fylkesnemndsaker i Nord-Norge. Sosialt arbeid : praksis, fag og politikk : festskrift til Graham Cliffords 50-årsdag.

Rapport/avhandling