Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling:

Seniorrådgiver med følgende arbeidsområder: Forsknings- og utviklingsarbeid barnevern, barnevernfaglig støtte til ledelsen, internasjonalisering og akkvisisjon.

 

Temagruppe:

Folkehelse og kommunale tjenester.

 

Relevant utdanning:

Sosionom fra Sosialskolen i Trondheim

Cand.mag. med sosialt arbeid og psykologi i fagkretsen, fra Universitetet i Trondheim

Cand.Socion. fra Universitetet i Trondheim

Forsker II kompetanse (vitenskapelig komité vurdert).

 

Relevant arbeidserfaring:

Leder og forskningssjef for Barnevernets utviklingssenter ved NTNU Samfunnsforskning AS.

Prosjektleder og forsker på flere prosjekter innenfor barnevernet (kommunale og statlige).

Undervist i barnevern ved Høgskolen i Bodø.

Gjesteforeleser ved University of Swansea, Wales (forskningsopphold), University of Iceland, Reykjavik Island, Bemidji State University, Minnesota, USA og La Trobe University, Melbourne, Australia (forskningsopphold).

Granskingsutvalget - Barn plasserte av Trondheim kommune – omsorg og overgrep (oppnevnt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag).

Tidligere yrkeserfaring fra kommunalt sosialkontor/barnevern, PP-tjeneste, spesialskole for barn med atferdsvansker, utekontakt og fylkesmann.

 

Pågående prosjekter:

Undersøkelsesarbeidet i barnevernet: Fra bekymring til beslutning. Samarbeidsprosjekt mellom RKBU Nord (kontraktør), RKBU Vest, Hemil-senteret og RKBU Midt-Norge.

Familiens og barneverntjenestens erfaringer med barnevernundersøkelser (formidlingsfase).

Komparativ studie om holdninger og praksis knyttet til behandling av ungdomskriminelle og barn med store atferdsvansker i Albania og Norge.

 

Verv/oppgaver (gjeldende):

Styremedlem i EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents). Medlem i EUSARFs vitenskapskomite.

Kursleder ved School of Social Work ved Inter University Centre Kroatia.

Medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftene:

“International Journal of Child and Family Welfare”

“Dialogue in Praxis”

“Criminology & Social Integration Journal”

“Review» av flere artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

Ansatte-representant i Regionrådet – RKBU Midt-Norge.

 

Faglige interesser:

Barnevern, barneverninstitusjoner, barnevernets saksbehandling, barns rettigheter, barneperspektivet, medvirkning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Stensrud, Mats; Wormdal, Anne Kristine; Tjelflaat, Torill; Sørli, Arne; Bolstad, Torbjørn. (2007) Omsorg og overgrep : gransking av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene. 2007. ISBN 9788299188340.
  • Eriksson, Hans Göran; Tjelflaat, Torill. (2004) Residential care. Horizons for the new century. 2004. ISBN 754640981.

Del av bok/rapport

  • Tjelflaat, Torill; Lurie, James M. (2010) Children in Norway - Welfare and Protection. Proceedings of the 20th Anniversary Conference School of Social Work Theory and Practice.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.
  • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Tjelflaat, Torill; Utgaard, Bernt Olav. (1997) Sosial arbeid i barnevernet : studie av fylkesnemndsaker i Nord-Norge. Sosialt arbeid : praksis, fag og politikk : festskrift til Graham Cliffords 50-årsdag.

Rapport/avhandling