Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d. i medisinsk teknologi. Ansatt i MR Cancer gruppen for ulike prosjektarbeid med bruk av klinisk MR og høyoppløselig MR spektroskopi, samt metabolomics.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner