Torill Sjølie Røkke - I permisjon

Rådgiver, Sekretariat for Regionalt Samarbeidsorgan HMN

MH fakultetsadministrasjon
99362943

Bakgrunn og aktiviteter

Fagbakgrun

Siviløkonom

Arbeidsoppgaver

Ansvar for økonomi i sekretaritet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Noreg RHF og samarbeidutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Sekretær for Regionalt Infrastrukturutvalg (RI)