Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved HR-seksjonen for å støtte IKOM

Mine arbeidsoppgaver innen HR-forvaltning:

  • Ha oversikt over gjeldene lover, regler og retningslinjer
  • Diskusjonspartner for ledere innen HR-spørsmål
  • Brukerstøtte i HR-portalen
  • Brukerstøtte MinTid
  • Støtte ved personalforvaltning

Fagfelt: System

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner