Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson for HR-relaterte spørsmål og støtte:

  • Rekruttering og ansettelsesprosess (PhD, postdoc og forsker)

  • Kontraktsadministrasjon og oppfølging

  • Ombordstigning av nye ansatte

  • IT og bygningsadgang for ansatte (inkl gjest / gjestforskere)

  • HR-relaterte lover og forskrifter

Kontor D5-149