Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er HR medarbeider ved Institutt for psykisk helse (IPH) og arbeider med lederstøtte, personal- og forvaltningsoppgaver. 

Du finner meg i Medisinsk-teknisk forskningssenter 4. etasje S, MTFS 1.422

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Lederstøtte
  • Kontaktperson for fakultetets HR-seksjon
  • Ansettelser
  • Mottak og oppfølging av nye medarbeidere
  • Avtaler, permisjoner, forlengelser og avvikling av arbeidsforhold
  • Forvaltningsoppgaver, infrastruktur og tilrettelegging
  • IA-arbeid, oppfølging av sykemeldte