Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

- Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi
- Kontaktpunkt for HR-seksjonen
- Administrativt ansvarlig for instituttets del av HR-prosesser knyttet til rekruttering, mottak og
  integrering av medarbeidere, forlengelser og avtaler.
- Onboarding og oppfølging av nyansatte, infrastruktur og tilrettelegging.


Verneombud for IPH ved Tungasletta og MTFS