Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Elstad, Toril Anne; Schrötter Johannsen, Gundi. (2017) Mental health, participation and social identity. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Elstad, Toril Anne; Norvoll, Reidun. (2013) Sosial eksklusjon og inklusjon. Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Rapport/avhandling

  • Elstad, Toril Anne. (2014) Participation in a ‘Low Threshold’ Community Mental Health Service: an Ethnographic Study of Social Interaction, Activities and Meaning. 2014. ISBN 978-82-326-0114-1.
  • Elstad, Toril; Almvik, Arve; Skiri, Jan-Arve. (2003) Psykisk helsearbeid : ide- og ressursbok. 2003.
  • Elstad, Toril; Almvik, Arve. (2002) Nettbasert ide- og ressursbok i psykisk helsearbeid for kommunene. 2002.
  • Elstad, Toril Anne. (1999) Sosial integrasjon blant mennesker med alvorlige psykiske lidelser, NIS-rapport 2/99, Helhetlig Psykiatriplanlegging, SINTEF Unimed. 1999. ISBN 82-446-0654-1.