Bakgrunn og aktiviteter

Tord Talmo har hovedfag i Nordisk fra 2004. Oppgaven ble skrevet på Thure Erik Lunds roman Grøftetildragelsesmysteriet (1999).

Talmo har vært ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU, siden 2003. Hans arbeidsoppgaver har hovdsakelig vært foreleser innen språk- og samfunnsfag. De senere år har Talmo hatt en delt stilling mellom forelesning og forskning.

Forskningsinteressene til Talmo dreier seg i stor grad om bruk av teknologi i undervisningen, særlig utnyttelsen av håndholdte enheter i språkfag, men også om nye digitale læringsarenaer.

Talmo har publisert tre artikler i vitenskapelige tidsskrift, og mer enn 30 artikler fra konferanser siden 2011.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Talmo, Tord Mjøsund; Stifoss-Hanssen, Astrid; Ulstein, Anders. (2017) Kommunikasjon og norsk for ingeniører. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 978-82-15-02906-1.

Del av bok/rapport

 • Talmo, Tord Mjøsund; Myklebust, Astrid; Arnesen, Ketil. (2015) Facing challenges with technology enhanced language learning. ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville 16-18 November 2015.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Thorseth, Trond Morten; Arnesen, Ketil. (2015) Handheld Devices in the Classroom - Bridging the Gap Between Functionalistic and Communicative Approach to Foreign Language Learning. INTED2015 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund. (2014) Bring Your Own Device To Language Class. INTED2014 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even; Støckert, Robin. (2014) Bring your own device to language class - applying handheld devices in classroom learning. 2014 EUROCALL Conference Groningen, The Netherlands, Proceedings, CALL Design: Principles and Practice.
 • Talmo, Tord Mjøsund. (2013) iLike “BYOD” in Language Learning. Conference proceedings. ICT for language learning.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. (2013) iLike Logical Language Training. INTED 2013 Conference Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Korpås, Guri Sivertsen; Mellingsæter, Magnus Strøm; Einum, Even. (2012) Experiences with Use of New Digital Learning Environments to Increase Academic and Social Competence. ICERI 2012 Conference Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Sørensen, Ivar; Fjeldstad, Ståle. (2012) Eliminating Mistakes in Language Learning by Use of Online Student Response Services. EDULEARN12 Proceedings.

Andre

 • Talmo, Tord Mjøsund. (2014) Bring Your Own Device To Language Class. Inted2014 Publications . IATED; Valencia. 2014-03-10 - 2014-03-12.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Støckert, Robin. (2012) Workshop: Online Student Response System for Modern Mobile Devices. The 5th International Scientific and Methodological Conference on Information and Communication Technologies in Linguistics, . Lomonosov Moscow State University; Moskva. 2012-06-06 - 2012-06-09.