Bakgrunn og aktiviteter

 

                                   

Fagfelt/Arbeidsområder

Arbeidsområdet mitt er by- og regionplanlegging. Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen oversiktsplanlegging og planleggingsmetodikk, inkludert samordnet areal- og transportplanlegging og utvikling og anvendelse av metoder og verktøy med hensyn til bærekraftig utvikling. I tillegg underviser jeg i planleggingsteori og byteori. Jeg er tilknyttet programmet Master i fysisk planlegging.

Kompetanse

Kompetansen min er knyttet til arealplanlegging (bl.a. lokalisering, blandet arealbruk, fortetting, plan- og bygningsloven), transportplanlegging (bl.a. kollektivtransport, planlegging for sykling, parkeringsplanlegging), planleggingsteori og byteori (bl.a. inkrementalistisk planlegging, bygovernance) og bærekraftig byutvikling (bl.a. reisevaner med miljøvennlige transportmidler, miljøledelse).

Bakgrunn

Jeg er utdannet sivilingeniør/bygningsingeniør fra Norges tekniske høgskole (NTH; del av dagens NTNU) i 1978 med spesialisering innen by- og regionplanlegging og transportplanlegging. På 1980-tallet gjennomførte jeg etter- og videreutdanning i vegplanlegging og forhandlingsplanlegging ved NTH/NTNU. Doktor ingeniør (PhD) fra NTH i 1987 med avhandlingen Konflikter i vegplanlegging.

Arbeidserfaringen min mht forskning og praksis innen by- og regionplanlegging fra:

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (1980-82, 1985-87)
 • Asplan Viak (1987-88, 1992-98, 2002-03, 2007-2010)
 • Østlandskonsult (dagens COWI) 1988-1992
 • NTNU (1998-2007, 2010-dags dato).

Var med i miljøkomiteen til International federation of consulting engineers fra 1994-1997. Var med i Norges forskningsråds Byforskningsprogram sin programkomite fra 2000-2004.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. (2005) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 2005. ISBN 82-304-0012-1.
 • Medalen, Tor; Fimreite, Anne lise. (2005) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Scandinavian Academic Press. 2005. ISBN 82-304-0012-1.
 • Medalen, Tor. (2000) Forhandlinger i fysisk planlegging. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1584-8.
 • Medalen, Tor. (2000) Forhandlinger i fysisk planlegging. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1584-8.
 • Medalen, Tor. (1987) Konflikter i vegplanlegging. En beskrivelse og analyse av konflikter i hovedplanlegging. 1987.

Del av bok/rapport

 • Medalen, Tor. (2014) Lokaliseringsteori og arealbruk. Forelesningsnotat 2007:2. Institutt for byforming og planlegging, NTNU. Eiendomsutvikling.
 • Medalen, Tor. (2010) Byplanlegging og governance. Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer.
 • Medalen, Tor. (2006) Planlegging, vern og utbygging. Planlegging, vern og utbygging.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. (2005) By-governance. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Medalen, Tor. (2005) Byutvikling - bygge det gode liv på den riktige måten. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Medalen, Tor; Fimreite, Anne lise; Aars, Jacob. (2005) By-governance. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.

Rapport/avhandling

 • Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor. (2012) BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. 2012. ISBN 978-82-7259-125-9. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (3).
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Behovsorientert parkering for ansatte i teknisk sektor, Kristiansand kommune. 2012. ISBN 9788272591235.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. 2012. ISBN 9788272591266.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari. (2012) Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. 2012. ISBN 9788272591242.
 • Medalen, Tor. (2010) Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder. Evaluering av stedsutviklingsprogrammet. 2010. ISBN 978-82-7261-201-5.