Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Snildal, Andreas; Bjerke, Ernst; Hansen, Tor Ivar. (2013) Åndsdannelse og adspredelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200 år. 2013. ISBN 978-82-998805-2-7.
 • Bjerke, Ernst; Hansen, Tor Ivar. (2012) Norske forlagsbind 1845-1865, en foreløbig undersøkelse. 2012. ISBN 978-82-999102-0-0.
 • Snildal, Andreas; Munch, Andreas; Bjerke, Ernst; Hansen, Tor Ivar. (2012) Jøden. Med et innledende essay av Andreas Snildal. 2012. ISBN 9788299880510.
 • Hansen, Tor Ivar. (2011) 200 Years. The University of Oslo – A History in Pictures. 2011. ISBN 978-82-9227-216-9.
 • Hansen, Tor Ivar. (2011) 200 år. Universitetet i Oslo – En historie i bilder. 2011. ISBN 978-82-9227-215-2.
 • Hansen, Tor Ivar. (2011) Univeristetet i Oslo 1811-2011: Studentminner (Bok 9). Unipub forlag. 2011. ISBN 9788274775473.
 • Bjørge, Eirik; Snildal, Andreas; Hansen, Tor Ivar. (2007) Kultivert debatt og debattert kultur. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg i 60 år. Unipub forlag. 2007. ISBN 978-82-7477-278-6.
 • Bjørge, Eirik; Snildal, Andreas; Hansen, Tor Ivar; Gundersen, Ragnhild M.. (2007) Kultivert debatt og debattert kultur. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg 60 år. Unipub forlag. 2007. ISBN 978-82-7477-278-6.
 • Hansen, Tor Ivar. (2007) Kultirvert debatt og debatteredne kultur. Det Norske Studentersamfund 60 år. Unipub forlag. 2007. ISBN 978-82-7477-278-6.
 • Hansen, Tor Ivar. (2007) Kultivert debatt og debattert kultur. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg 60 år. Unipub forlag. 2007. ISBN 978-82-7477-278-6.

Del av bok/rapport

 • Hansen, Tor Ivar. (2018) Bøker og skandinavisk forbrødring. Et forsøk på en bokhistorisk tilnærming til skandinavismen. Skandinavismen. Vision og virkning..
 • Hansen, Tor Ivar. (2014) Åndens hird - Studentenes friundervisning. Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.
 • Hansen, Tor Ivar. (2013) Med bok og kunst for åndsdannelse. Åndsdannelse og adspredelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200 år.
 • Hansen, Tor Ivar. (2011) Det Norske Studentersamfunds bibliotek - Mellom Minerva og Bacchus. Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie.
 • Hansen, Tor Ivar; Snildal, Andreas; Gundersen, Ragnhild M.. (2007) "En gullalder sett i perspektiv". Kultivert debatt og debattert kultur.

Rapport/avhandling

 • Hansen, Tor Ivar. (2008) Et skandinavisk nasjonsbyggingsprosjekt – Skandinavisk Selskab (1864-1871). Universitetet i Oslo. 2008.