Bakgrunn og aktiviteter

75 % stipendiatstilling ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap kombinert med 25 % klinisk stilling som spesialfysioterapeut i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian ved St. Olavs Hospital. 

Finansiering fra Samarbeidsorganet 2015-2018

Forskningsaktivitet og interesser

Interesseområdet er hjerneslag, rehabilitering og responser på forskjellige treningsmetoder for en bedre forståelse av fysiologiske tilpasninger.  Stipendiatstillingen er tilknyttet forskningsgruppen GeMS (Geriatri, bevegelse og slag). Hovedprosjektet i min PhD-stilling er en randomisert multisenterstudie hvor vi skal undersøke hjerneslagpasienters respons på høyintensiv intervalltrening (4x4) på oksygenopptak, funksjon og om treningen reduserer risikoen for gjentatte hjerneslag. St. Olavs Hospital, Ålesund sjukehus og Sunnaas sykehus deltar i prosjektet.

Hovedveileder er professor Torunn Askim. Biveiledere er professor Bent Indredavik, fysiolog/forsker Arnt Erik Tjønna (alle NTNU) og seksjonsoverlege/førsteamenuensis Frank Becker (Universitetet i Oslo og Sunnaas Sykehus HF).  

Tidligere har jeg vært involvert i prosjekter som har undersøkt slagpasienters respons på tung styrketrening og intensiv intervalltrening på tredemølle.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner