Bakgrunn og aktiviteter

Arrangementsrådgiver ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

  • Ansvarlig for arrangement, konferanser, seminarer og besøk i regi av ledelsen ved fakultetet
  • Rådgiver i planlegging av arrangementer ved fagmiljøene
  • Lederstøtte 

Organisatorisk tilknyttet Forskningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Seksjonen har hovedansvar for strategisk rådgivning og utredning for fakultetets ledergruppe, samt rådgivende ovenfor instituttledelse og institutt- og fakultetsadministrasjonen.