Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Rettberg, Jill Walker; Due, Beathe; Pedersen, Per Egil; Waterhouse, Torgeir; Bakås, Tone Hoddø; Nortvedt, Thomas; Madsen, Kristine; Martinsen, Per; Leknes, Jørund. (2013) NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping. 2013.