Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Andresen, Inger; Kleiven, Tommy; Ryghaug, Marianne; Malvik, Bjarne. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922371.

Del av bok/rapport

  • Kleiven, Tommy; Woods, Ruth; Risholt, Birgit Dagrun. (2014) Retrofitting with prefabricated modules. Stakeholders' views and needs. World Sustainable Building 2014 Conference, 28-30 Oct., Barcelona.
  • Solberg, Silje Strøm; Kleiven, Tommy. (2014) Deep renovation of single family houses in Norway. Mapping of the most ambitious projects and lessons learned in them. World Sustainable Building 2014 Conference, 28-30 Oct., Barcelona.
  • Aschehoug, Øyvind; Andresen, Inger; Kleiven, Tommy; Wyckmans, Annemie. (2005) Intelligent Building Envelopes - Fad or Future?. Proceeding of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Volume 1.
  • Kleiven, Tommy; Aschehoug, Øyvind; Wyckmans, Annemie. (2005) Double Facades at High Latitudes - Some User Experiences. Proceedings. Glass in Buildings 2.

Rapport/avhandling