Bakgrunn og aktiviteter

Phd-projekt

Som Phd-kandidat knuten till projektet Havlandet Norge, finansierat av Norges forskningsråd och lett av professor Anne Trine Kjørholt, är mitt bidrag Phd-projektet Intergenerationella pedagogiska metoder i kustkontext. Mitt Phd-projekt fokuserar pedagogiska praktiker inspirerade av ett intergenerationellt perspektiv i norsk kustmiljö. Detta innebär ett utforskande av aktiviteter, praktiker och program med intergenerationella komponenter, med målet att konstruera en välgrundad pedagogisk modell för intergenerationellt lärande som kan användas i skola och lokalsamhälle.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner