Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik. (2017) Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Gressetvold, Espen; Aune, Tina Bjørnevik. (2013) Bedrifter og nettverk: spesialisering og relasjonsutvikling i Autronica. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar.
  • Aune, Tina Bjørnevik; Gressetvold, Espen. (2012) Organising Innovation Processes with Suppliers. Perspectives on supplier innovation : theories, concepts and empirical insights on open innovation and the integration of suppliers.
  • Aune, Tina Bjørnevik; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2009) Identifisering av forretningsmuligheter ved endring av nettverksbilder. Teknologibasert nyskaping i Norge.

Rapport/avhandling

  • Aune, Tina Bjørnevik. (2013) Managing Suppliers in Business Networks: Exploring Innovation, Capability Development, and Network Pictures. 2013. ISBN 978-82-471-4746-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (2013:306).
  • Aune, Tina Bjørnevik. (2005) Undersøkelse av preinkubator- og inkubatortjenester i tilknytning til universitets- og høgskolemiljø i Norge. 2005.