Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aamodt, Arild; Wik, Tina Strømdal. (2011) Experimental evaluation of new concepts in hip arthroplasty. 2011. ISBN 978-82-471-2849-7.
  • Wik, Tina Strømdal. (2011) Experimental evaluation of new concepts in hip arthroplasty. 2011. ISBN 978-82-471-2849-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (152).