Bakgrunn og aktiviteter

Universitetsbibliotekar og gruppeleder ved Realfagbiblioteket, NTNU Universitetsbiblioteket.

Ansvarlig for innkjøp av litteratur og for undervisningen ved Lysholmbiblioteket rettet mot teknologiske fag, spesielt matteknologi.

Bakgrunn:

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2005)
 • Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2008)
 • Master i bibliotek- styring og ledelse (2019)
 • 2019: Gruppeleder ved Realfagbiblioteket
 • 2016 - 2018 :Biblioteket Kalvskinnet, senere Lysholmbiblioteket
 • 2009-2016: Biblioteksjef ved Jevnaker folkebibliotek
 • 2008-2009: Skolebibliotekar ved Hundsund Grendesenter

Faglige interesser: 

 • Litteraturformidling og leseutvikling
 • Litteratursosiologi
 • Utvikling av bibliotekrommet
 • Biblioteket som møteplass
 • Oppgaveskriving
 • Litteratursøk og referansehåndtering

Undervisning:

 • Litteratursøk og informasjonskompetanse
 • Kildekritikk og kildehenvisninger
 • Endnote