Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver, dr. art. Forskningsinfrastruktur, forskningsetikk, åpen vitenskap, polarforskning og nordområdene.

Fagfelt/arbeidsområde

Mine hovedoppgaver i forskningsstaben er knyttet til forskningsinfrastruktur, forskningsetikk, åpen vitenskap og publisering, polarforskning og nordområdespørsmål samt generell saksbehandling og utredningsarbeid. Jeg er sekretær for Strategisk infrastrukturutvalg (SIU) og for Forskningsetisk utvalg ved NTNU (FEU).

Kompetanse

Jeg har arbeidet ved Universitetet i Trondheim/NTNU siden 1991, først som vitenskapelig ansatt ved Historisk institutt, og fra 1993 som rådgiver i fellesadministrasjonen. I perioden 2001-06 var jeg kontorsjef ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Tidligere har jeg vært stipendiat ved UNIT og har arbeidet i fire år som konsulent og tolk for Sysselmannen på Svalbard.

Jeg er cand. philol. fra 1986 med russisk og historie som fag, og tok doktorgrad  i 1994. Avhandlingen er om norsk ishavsfangst på 16- og 1700-tallet, og ellers har jeg forsket og publisert mest omkring Svalbards historie. Siden 2002 har jeg hatt bistilling som førsteamanuensis II (20 %) ved Universitetssenteret på Svalbard, og i 2013 ble jeg valgt inn i Norges Vitenskapsakademi for polarforskning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Arlov, Thor Bjørn. (2011) Den rette mann. Historien om Sysselmannen på Svalbard. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928274.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2003) Svalbards historie (2. reviderte utgave). Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1851-0.
 • Arlov, Thor Bjørn; Holm, Arne O.. (2001) Fra Company town til folkestyre Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. 2001. ISBN 82-996168-0-8.
 • Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre. (2001) Svalbard - en ferd i fortidens farvann. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1715-8.
 • Arlov, Thor Bjørn. (1996) Svalbards historie 1596-1996. Aschehoug & Co. 1996. ISBN 82-03-22171-8.
 • Arlov, Thor Bjørn. (1994) A short history of Svalbard. 1994. ISBN 82-90307-55-1. Polarhåndbok nr. 4.

Del av bok/rapport

 • Arlov, Thor Bjørn. (2020) I fremste linje: Sysselmannen og suvereniteten. Svalbardtraktaten 100 år - et jubileumsskrift.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2009) Nord-mannen. Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU.
 • Arlov, Thor Bjørn; Arlov, Thor Bjørn. (2008) Samfunn på randen. Det moderne gjennombruddet i Longyearbyen. Livet i Longyearbyen: Åpne landskap - lukkede rom.
 • Arlov, Thor Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Hoel, Alf Håkon. (2006) New frontiers, new borders. Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2004) Den første ishavsbyen. Norsk polarhistorie, bd. 3: Rikdommene.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2004) UNIS - Universitetspolitikk eller suverenitetspolitikk?. Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003.