Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver, dr. art. Forskningsinfrastruktur, forskningsetikk, åpen vitenskap, polarforskning og nordområdene.

Fagfelt/arbeidsområde

Mine hovedoppgaver i forskningsstaben er knyttet til forskningsinfrastruktur, forskningsetikk, åpen vitenskap og publisering, polarforskning og nordområdespørsmål samt generell saksbehandling og utredningsarbeid.

Kompetanse

Jeg har arbeidet ved Universitetet i Trondheim/NTNU siden 1991, først som vitenskapelig ansatt ved Historisk institutt, og fra 1993 som rådgiver i fellesadministrasjonen. I perioden 2001-06 var jeg kontorsjef ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Tidligere har jeg vært stipendiat ved UNIT og har arbeidet i fire år som konsulent og tolk for Sysselmannen på Svalbard.

Jeg er cand. philol. fra 1986 med russisk og historie som fag, og tok doktorgrad  i 1994. Avhandlingen er om norsk ishavsfangst på 16- og 1700-tallet, og ellers har jeg forsket og publisert mest omkring Svalbards historie. Siden 2002 har jeg hatt bistilling som førsteamanuensis II (20 %) ved Universitetssenteret på Svalbard, og i 2013 ble jeg valgt inn i Norges Vitenskapsakademi for polarforskning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Arlov, Thor Bjørn. (2011) Den rette mann. Historien om Sysselmannen på Svalbard. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928274.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2003) Svalbards historie (2. reviderte utgave). Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1851-0.
 • Arlov, Thor Bjørn; Holm, Arne O.. (2001) Fra Company town til folkestyre Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. 2001. ISBN 82-996168-0-8.
 • Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre. (2001) Svalbard - en ferd i fortidens farvann. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1715-8.
 • Arlov, Thor Bjørn. (1996) Svalbards historie 1596-1996. Aschehoug & Co. 1996. ISBN 82-03-22171-8.
 • Arlov, Thor Bjørn. (1994) A short history of Svalbard. 1994. ISBN 82-90307-55-1. Polarhåndbok nr. 4.

Del av bok/rapport

 • Arlov, Thor Bjørn. (2009) Nord-mannen. Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU.
 • Arlov, Thor Bjørn; Arlov, Thor Bjørn. (2008) Samfunn på randen. Det moderne gjennombruddet i Longyearbyen. Livet i Longyearbyen: Åpne landskap - lukkede rom.
 • Arlov, Thor Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Hoel, Alf Håkon. (2006) New frontiers, new borders. Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2004) Den første ishavsbyen. Norsk polarhistorie, bd. 3: Rikdommene.
 • Arlov, Thor Bjørn. (2004) UNIS - Universitetspolitikk eller suverenitetspolitikk?. Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003.
 • Arlov, Thor Bjørn; Hoel, Alf Håkon. (2004) Kulldrift i kald krig. Norsk polarhistorie, bd. 3: Rikdommene.