Bakgrunn og aktiviteter

PBO-controller ved økonomiseksjonen ved IV fakultetet.

Mitt ansvarsområde er kvalitetsikring og rapportering av planer/plantall, budsjett og oppfølging for IV og institutt tilhørende IV-fakultetet. Videre er jeg nettverksleder for IVs controllernettverk. Fokuset for nettverket er å styrke medarbeiderskapet og standardisering, utvikling og forbedring av arbeidsprosesser knyttet til fagområdet økonomi. Nettverksarbeidet inkluderer også både tverrfaglig og tverrenhetelig samarbeid.

Jeg deltar også i prosjektene BOTT og BEVISST som er er standardisering- og effektiviseringsprosjekter med formål om å styrke virksomhets- og økonomistyringen på NTNU.