Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

Fenomenologi, hverdagsspråkfilosofi, sinnsfilosofi, kognisjonsvitenskap, naturfilosofi, vitenskapsfilosofi

Forskning

Mitt doktorgradsprosjekt dreier seg om fenomenologiens rolle i nyere kognisjonsvitenskap. Kan en forståelse av den levde erfaringens strukturer bidra til vitenskapelige teorier om liv, sinn og bevissthet? Kan disse teoriene også virke tilbake på den fenomenologiske forståelsen? Hvordan fungerer i så fall dette samspillet mellom to tilsynelatende radikalt ulike tilnærmingsmåter?

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner