Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Monteiro, Thiago Gabriel; Gaspar, Henrique Murilo. (2014) Modular Vessel Parametrized Design. 2014.

Andre

  • Monteiro, Thiago Gabriel; Zhang, Houxiang; Gaspar, Henrique Murilo; Nishimoto, Kazuo. (2018) INTPART USP/NTNU - Research experiment description A Cross-modal Integrated Sensor Fusion System for Fatigue and Awareness Assessment in Demanding Marine Operation – Experiment I. INTPART Seminar . USP/NTNU; Trondheim. 2018-06-07 - 2018-06-08.
  • Monteiro, Thiago Gabriel; Gaspar, Henrique Murilo. (2016) An Open Source Approach for a Conceptual Ship Design Tools Library. 10th Symposium on High-Performance Marine Vehicles - HIPER ; Cortona. 2016-10-17 - 2016-10-19.
  • Gaspar, Henrique Murilo; Monteiro, Thiago Gabriel. (2015) Parametric OSV Hull Lines Generator (web application). HIALS, Ålesund. 2015.