Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, senter for teknologi og samfunn. Jeg har mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra Senter for Miljø og Utvikling (SUM), UiO. Masterprosjektet mitt omhandlet begrensinger på eierskap av privatbiler i Guangzhou, Kina.

Doktorgradsprosjektet mitt fokuserer på bærekraftige transportløsninger i kinesiske storbyer. I Kina har private tjenester for sykkeldeling og taxi vokst til å bli et sentralt aspekt av bybilde. Gjennom prosjektet mitt forsøker jeg å forstå hvordan disse selskapene blir regulert, deres relasjon til lokale myndigheter og i hvilken grad de kan være en del av et bærekraftig skifte. Jeg forsøker også å forstå hvordan smarttelefon applikasjoner har blitt en viktig del av reisevanene til mange urbane kinesere.

 

Faglige interesser:

  • Energi- og klimapolitikk
  • Kinesisk samfunn og politikk
  • Bærekraftige transportsystemer
  • Luftforurensing
  • Intelligente transport systemer
  • Delt mobilitet