Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Skogseth, Terje. (1994) UNIT - Universitetet i Trondheim, NTH - Norges tekniske høgskole : kart og oppmåling. Kart og Plan. vol. 54 (4).

Bøker

 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Skogseth, Terje. (1998) Grunnleggende landmåling. 1998. ISBN 82-00-42453-7.
 • Gjengedal, Per Ivar; Skogseth, Terje. (1994) Oppgaver i grunnleggende landmåling. Universitetsforlaget. 1994. ISBN 82-00-41344-6.

Del av bok/rapport

 • Norberg, Dag; Skogseth, Terje. (1998) Kapittel 14: Kart og kartdata. Grunnleggende landmåling.
 • Skogseth, Terje. (1998) Kapittel 15: Innføring i feillære. Normer og forskrifter. Grunnleggende landmåling.
 • Skogseth, Terje. (1998) Kapittel 2: Måleenheter. Grunnleggende landmåling.
 • Skogseth, Terje. (1998) Kapittel 3: Grunnlaget. Grunnleggende landmåling.
 • Skogseth, Terje; Simensen, Geir. (1998) Kapittel 8: Satellittmålinger. Grunnleggende landmåling.