Terje Malvik

Professor emeritus Institutt for geovitenskap og petroleum
73594858 48279151
Sem Sælands vei 1, Bergbygget * F262

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Malvik, Terje. (2014) History and growth of modern process mineralogy. Mineralproduksjon.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2006) Critical Factors for Handling of Quartz. Medellanden från MinFo.
 • Leinum, John Rasmus; Moen, Kari; Hjelen, Jarle; Malvik, Terje. (2004) EBSD-a supplementary technique in automatic characterisation of geological samples with chemically similar minerals. Proceedings / European Microscopy Congress. vol. II.
 • Sandvik, Knut Lyng; Malvik, Terje. (2001) A century of processing of fine grained iron ores in Norway. Int. Mining and Minerals.
 • Valberg, Henry Sigvart; Malvik, Terje. (1994) An experimental investigation of the material flow inside the bearing channel in aluminium extrusion. International journal of materials & product technology. vol. 9 (4/5/6).

Bøker

 • Sandvik, Knut Lyng; Digre, Marcus; Malvik, Terje. (1999) Oppredning av primære og sekundære råstoffer. Tapir Akademisk Forlag. 1999. ISBN 82-519-1333-0.

Del av bok/rapport

 • Ringdalen, Eli; Rocha, Marcelo; Neto, Joao M.; Malvik, Terje. (2013) Properties of chromite ores from Ferbasa and their effect on Cr-losses to slag during HCFeCr production at Ferbasa. INFACON XIII - THE THIRTEENTH INTERNATIONAL FERROALLOYSCONGRESS - Efficient Technologies in Ferroalloy Industry.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2007) A review of previous work on important properties of quartz for FeSi and Si metal production. INFACON XI: Innovations in the Ferro Ally Industry, Volum 1.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2007) Advanced methods to characterize thermal properties of quartz. INFACON XI: Innovations in the Ferro Ally Industry, Volum 1.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2006) Cristobalitization of quartz – important for the (Fe)Si-process?. 6th Annual Conference for doctoral candidates.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2006) Quartz for Carbothermic Production of Silicon - effect of the process steps, handling and transport from mine to furnace. Silicon for the chemical industry VIII.
 • Moen, Kari; Malvik, Terje; Breivik, Torkjell; Hjelen, Jarle. (2006) Particle texture analysis in process mineralogy. Proceedings of The XXIII International Mineral Processing Congress.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2005) Effects of heating on quartz. Proceedings, 5th Annual Conference for Doctoral Candidates.
 • Aasly, Kurt; Malvik, Terje; Myrhaug, Edin. (2005) Kvarts til produksjon av FeSi og Si-metall - En analyse av kritiske faktorer for råvarestabilitet. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.
 • Moen, Kari; Malvik, Terje; Hjelen, Jarle; Breivik, Torkjell. (2005) Particle Texture Analysis in Process Mineralogy. Proceedings, 5th Annual Conference for Doctoral Candidates.
 • Malvik, Terje; Sandvik, Knut Lyng; Rein, Arvid. (1998) Scandinavian experiences with the Kelsey centrifugal jig. Innovation in physical and separation technologies.

Rapport/avhandling

 • Malvik, Terje. (2000) CP-slag from Tinfos Titan & Iron KS. 2000.
 • Malvik, Terje. (2000) SP-slag from Tinfos Titan & Iron KS. 2000.
 • Malvik, Terje. (2000) Undersøkelse av slaggprøver fra Tinfos Titan & Iron KS. 2000.
 • Malvik, Terje. (1997) Innhold av sporelement i hematitt fra underjordsmalm, Kvannervann. 1997. SINTEF Rapport (F97034).