Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Plasil, Tanja; Roessingh, Carel. (2009) Between horse & buggy and four-wheel drive: change and diversity among Mennonite settlements in Belize, Central America. VU University Press. 2009. ISBN 9789086593323.

Del av bok/rapport

 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2017) Den arabiske maten til levantiske innvandrere til Argentina: Autentisitet og standardisering av folk og mat. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.

Rapport/avhandling

 • Plasil, Tanja. (2004) Gemeinschaft und Meidung. Community Forming and Differentiation among the Excommunicated People ofthe Shipyard Old Colony Mennonite Colony in Northern Belize. 2004.

Andre

 • Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Ask, Kristine; Ingeborgrud, Lina; Silvast, Antti; Korsnes, Marius; Hesjedal, Maria Bårdsen; Plasil, Tanja; Fjellså, Ingvild Firman. (2020) Nordic Journal of Science and Technology Studies Volume 8 Issue 2. NJSTS. 2020.
 • Plasil, Tanja. (2019) Det lille merket på pakken. Årsmøte i SSG . Sensorisk Studie Gruppe; 2019-04-25 - 2019-04-25.
 • Plasil, Tanja. (2019) Encountering rotten food? Risk, disgust and the expiration date. Nordic Science and Technology Conference ; Tampere. 2019-06-13 - 2019-06-14.
 • Plasil, Tanja. (2019) What a difference a date makes – value, knowledge and the expiration date of food. 18th Annual STS Conference Graz ; 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Ask, Kristine; Ingeborgrud, Lina; Silvast, Antti; Korsnes, Marius; Hesjedal, Maria Bårdsen; Plasil, Tanja. (2019) Nordic Journal of Science and Technology Studies Volume 7 Issue 2. NJSTS. 2019.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2018) The Imagination and Creation of a Levantine Cuisine and Taste in Argentina. EASA2018: Staying, Moving, Settling . European Association of Social Anthropologists; Stockholm. 2018-08-14 - 2018-08-17.
 • Plasil, Tanja. (2018) Best før, ofte god etter (Best before, often good after) – the construction, practice and consequences of the expiration date of food in Norway. EASST 2018, Lancaster ; Lancaster. 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) Kibbeh, Quebbe, Kupi: Standardizing processes, fuzzyness and authenticity of Levantine taste and cuisine in Argentina. Departmental Seminar . Social Anthropology Department, NTNU; Trondheim. 2016-02-04.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) Levantines in Argentina a hundred years after immigration: From geographical to social mobility. Norwegian Network for the Anthropology of Mobilities Workshop . Norwegian Network for the Anthropology of Mobilities Worksho; Granada. 2016-04-27 - 2016-04-30.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) The field of Arab dance in Argentina. Special Workshop, Choreomundus Erasmus+ consortium . Department of Music, NTNU; Trondheim. 2016-03-15.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja; Weisser, Agnethe. (2016) Norge sett med utenfraøyne: Å nærme seg en nordmann. Ukeadressa [Avis]. 2016-08-05.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2015) Syrian and Lebanese Food in Argentina Today. kunnskap:kaffe . NTNU University Libray; Dragvolll. 2015-11-10.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2015) Syrian and Lebanese Immigration Then and Now: Immigration Standards and Immigrant Social Mobility in Argentina and Western Europe. The Cultural Logic of Facts and Figures. Final conference . CUFF project. Department of Social Anthropology. NTNU; Trondheim. 2015-12-16 - 2015-12-18.