Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg er utdannet master i Sosialantropologi fra Universiteit van Amsterdam (UvA).

Mitt prosjekt

"Best Before: The Construction, Practice and Consequences of the Expiration Date (of food)".

Hvordan har utløpsdato blitt ’konstruert’? Hvorfor og hvordan ble holdbarheten av varer et objekt for regjeringen og norske myndigheter, og hvem var de de store (menneskelige og ikke-menneskelige) aktørene i denne prosessen?

Hvordan har utløpsdato blitt praktisert i matindustrien? Gjennom hvilke reguleringer, teknikker og handlinger har utløpsdatoer blitt bestemt for ulike varer, hvordan ble utløpsdato implementert i næringskjeden, og hva er de praktiske konsekvensene for matvarebutikker?

Hva er konsekvensene av utløpsdato for forbrukerne? Hvordan blir forbrukernes tillit produsert, og hvordan har forbrukeres evner til (og praksis med) å vurdere varigheten av matvarer blitt påvirket av utløpsdato? På den andre siden: Hvordan påvirker forbrukeres valg og handlinger utløpsdatoen for ulike matvarer?

Medlem av

Leder av phd skrivegruppe Agraphia (1 jan 2018)

Finansadministrator/redaksjon av Nordic Journal of Science and Technology (1 april 2018)

Forskingsetisk utvalg ved NTNU (1 mai 2018)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Plasil, Tanja. (2015) Community and Schism among the Old-Colony Mennonites of Belize: A Case Study. Journal of Mennonite Studies. vol. 33.
 • Plasil, Tanja; Roessingh, Carel. (2006) From Collective Body to Individual Mind: Religious Change in an Old Colony Mennonite Community in Belize. Journal of Mennonite Studies. vol. 24.

Bøker

 • Plasil, Tanja; Roessingh, Carel. (2009) Between horse & buggy and four-wheel drive: change and diversity among Mennonite settlements in Belize, Central America. VU University Press. 2009. ISBN 9789086593323.

Del av bok/rapport

 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2017) Den arabiske maten til levantiske innvandrere til Argentina: Autentisitet og standardisering av folk og mat. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.

Rapport/avhandling

 • Plasil, Tanja. (2004) Gemeinschaft und Meidung. Community Forming and Differentiation among the Excommunicated People ofthe Shipyard Old Colony Mennonite Colony in Northern Belize. 2004.

Andre

 • Plasil, Tanja. (2019) Det lille merket på pakken. Årsmøte i SSG . Sensorisk Studie Gruppe; 2019-04-25 - 2019-04-25.
 • Plasil, Tanja. (2019) Encountering rotten food? Risk, disgust and the expiration date. Nordic Science and Technology Conference ; Tampere. 2019-06-13 - 2019-06-14.
 • Plasil, Tanja. (2019) What a difference a date makes – value, knowledge and the expiration date of food. 18th Annual STS Conference Graz ; 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2018) The Imagination and Creation of a Levantine Cuisine and Taste in Argentina. EASA2018: Staying, Moving, Settling . European Association of Social Anthropologists; Stockholm. 2018-08-14 - 2018-08-17.
 • Plasil, Tanja. (2018) Best før, ofte god etter (Best before, often good after) – the construction, practice and consequences of the expiration date of food in Norway. EASST 2018, Lancaster ; Lancaster. 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) Kibbeh, Quebbe, Kupi: Standardizing processes, fuzzyness and authenticity of Levantine taste and cuisine in Argentina. Departmental Seminar . Social Anthropology Department, NTNU; Trondheim. 2016-02-04.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) Levantines in Argentina a hundred years after immigration: From geographical to social mobility. Norwegian Network for the Anthropology of Mobilities Workshop . Norwegian Network for the Anthropology of Mobilities Worksho; Granada. 2016-04-27 - 2016-04-30.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) The field of Arab dance in Argentina. Special Workshop, Choreomundus Erasmus+ consortium . Department of Music, NTNU; Trondheim. 2016-03-15.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja; Weisser, Agnethe. (2016) Norge sett med utenfraøyne: Å nærme seg en nordmann. Ukeadressa [Avis]. 2016-08-05.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2015) Syrian and Lebanese Food in Argentina Today. kunnskap:kaffe . NTNU University Libray; Dragvolll. 2015-11-10.
 • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2015) Syrian and Lebanese Immigration Then and Now: Immigration Standards and Immigrant Social Mobility in Argentina and Western Europe. The Cultural Logic of Facts and Figures. Final conference . CUFF project. Department of Social Anthropology. NTNU; Trondheim. 2015-12-16 - 2015-12-18.