Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg er utdannet master i Sosialantropologi fra Universiteit van Amsterdam (UvA).

Mitt prosjekt

Jeg er tilknyttet til "In Food We Trust", og mitt doktorgradsprosjekt er: "Best Before: The Construction, Practice and Consequences of the Expiration Date (of food)".

Hvordan har utløpsdato blitt ’konstruert’? Hvorfor og hvordan ble holdbarheten av varer et objekt for regjeringen og norske myndigheter, og hvem var de de store (menneskelige og ikke-menneskelige) aktørene i denne prosessen?

Hvordan har utløpsdato blitt praktisert i matindustrien? Gjennom hvilke reguleringer, teknikker og handlinger har utløpsdatoer blitt bestemt for ulike varer, hvordan ble utløpsdato implementert i næringskjeden, og hva er de praktiske konsekvensene for matvarebutikker?

Hva er konsekvensene av utløpsdato for forbrukerne? Hvordan blir forbrukernes tillit produsert, og hvordan har forbrukeres evner til (og praksis med) å vurdere varigheten av matvarer blitt påvirket av utløpsdato? På den andre siden: Hvordan påvirker forbrukeres valg og handlinger utløpsdatoen for ulike matvarer?

Hvordan har anti-avfallsbevegelser påvirket utløpsdato? Hva er de praktiske konsekvensene av utløpsdato for avfallsproduksjon, og hvordan håndterer forbrukere, matvareforhandlere og myndigheter dette?

 

Medlem av

Forskingsetisk utvalg ved NTNU (1 mai 2018)

 

Presentasjoner:

Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) Kibbeh, Quebbe, Kupi: Standardizing processes, fuzzyness and authenticity of Levantine taste and cuisine in Argentina. Departmental Seminar . Social Anthropology Department, NTNU; Trondheim. 2016-02-04.

Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2016) The field of Arab dance in Argentina. Special Workshop, Choreomundus Erasmus+ consortium . Department of Music, NTNU; Trondheim. 2016-03-15.

Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2015) Syrian and Lebanese Immigration Then and Now: Immigration Standards and Immigrant Social Mobility in Argentina and Western Europe. The Cultural Logic of Facts and Figures. Final conference . CUFF project. Department of Social Anthropology. NTNU; Trondheim. 2015-12-16 - 2015-12-18.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Plasil, Tanja. (2015) Community and Schism among the Old-Colony Mennonites of Belize: A Case Study. Journal of Mennonite Studies. vol. 33.
  • Plasil, Tanja; Roessingh, Carel. (2006) From Collective Body to Individual Mind: Religious Change in an Old Colony Mennonite Community in Belize. Journal of Mennonite Studies. vol. 24.

Bøker

  • Plasil, Tanja; Roessingh, Carel. (2009) Between horse & buggy and four-wheel drive: change and diversity among Mennonite settlements in Belize, Central America. VU University Press. 2009. ISBN 9789086593323.

Del av bok/rapport

  • Cañás Bottos, Lorenzo; Plasil, Tanja. (2017) Den arabiske maten til levantiske innvandrere til Argentina: Autentisitet og standardisering av folk og mat. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.

Rapport/avhandling

  • Plasil, Tanja. (2004) Gemeinschaft und Meidung. Community Forming and Differentiation among the Excommunicated People ofthe Shipyard Old Colony Mennonite Colony in Northern Belize. 2004.