Tale Margrethe Guldal

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73590408 95274352
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har permisjon fra Institutt for lærerutdanning og er for tiden instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder.

Styreleder ved Det norske studiesenteret i Storbritannia.

Fagområder: Engelsk fagdidaktikk, elevtekster, tospråklighet. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Otnes, Hildegunn; Guldal, Tale M. (2011) Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928212. Idéhefter for lærere (Språkfag 4).

Del av bok/rapport

 • Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Guldal, Tale Margrethe. (2015) Innledning. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken.
 • Moi, Ruben; Bjørhovde, Gerd (Karin); Jakobsen, Ingrid K.; Guldal, Tale Margrethe; Larsen, Annelise Brox. (2014) Evaluering av engelskfaget i GLU 1–7 og GLU 5–10. Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.
 • Raaen, Guri Figenschou; Guldal, Tale M.. (2012) Basic skills : orthography and sentence complexity in written English from grades 7 to 10. The young language learner : research-based insights into teaching and learning.
 • Guldal, Tale M.. (2011) 10 måter å bruke ordbøker på. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Otnes, Hildegunn; Guldal, Tale M. (2011) Om grammatikkundervisning.Innledningskapittel. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.

Rapport/avhandling

 • Guldal, Tale Margrethe. (1997) Three children, two languages : the role of code selection in organizing conservation. 1997. ISBN 82-7861-075-4.

Andre

 • Guldal, Tale Margrethe. (2014) ‘Own language’ in ‘New language’ texts: Norwegian learners’ use of Norwegian elements in their written English. 2nd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Moi, Ruben; Guldal, Tale Margrethe. (2014) Engelskfaget i grunnskolelærerutdanningene. Grunnskolereformkonferansen 2014 . Følgegruppen for lærerutdanningsreformen; Drammen. 2014-03-19 - 2014-03-20.
 • Guldal, Tale M.. (2011) Fra enkle til komplekse setninger? Utvikling i setningskompleksitet i elevtekster på engelsk. FoU i Praksis 2011 . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Guldal, Tale M.. (2011) Utvikling av syntaktisk kompleksitet i elevtekster på engelsk. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing . Skrivesenteret, HiST og Lesesenteret, UiS; Stavanger. 2011-05-31 - 2011-06-01.
 • Hasselgreen, Angela; Hasselgreen, Angela; Guldal, Tale Margrethe; Guldal, Tale Margrethe. (2009) Describing and Assessing the Writing of Young Learner English ? building a whole picture. FoU I Praksis ; Høgsklone i Nord-Trøndelag. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Guldal, Tale Margrethe. (2000) Med to baller i lufta : hva er tospråklig kompetanse?. Forskningsdagen '99 ; Levanger.
 • Guldal, Tale Margrethe. (1999) Code selection in children's conversations: establishing conversational, social and fictional contrasts. 6th International pragmatics conference : 19-24 July 1998. ; Reims, France.