Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist ICP-MS

ICP-MS INSTRUMENTERING 

1) Element 2 (ICP-HR-MS)

2) Agilent 8800 (ICP-QQQ-MS) 

Muligheter for å bestemme ca 70 grunnstoffer i alle typer materiale. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner