Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hitland, Synnøve. (1999) Arbeidsorganisering og deltid blant sykepleiere. Kvinneforskning. vol. 23 (3).

Del av bok/rapport

  • Hitland, Synnøve. (2011) Feminisering av kunnskapsorganisasjoner. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).

Rapport/avhandling

  • Hitland, Synnøve. (2007) Beredskapstroppen : siste skanse for kvinner i politiet. 2007. ISBN 9788278771662.
  • Hitland, Synnøve. (2005) Evaluering av lokal avtale om likestilling ved Sentrum politistasjon i Trondheim. 2005. ISBN 8278771243. TØH-serien (4).
  • Hitland, Synnøve; Hjertø, Greta; Ford, Nina Kathleen. (2003) Hvordan øke kvinneandelen ved dataingeniørstudiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag?. 2003. ISBN 8278770727.
  • Hitland, Synnøve; Ford, Nina Kathleen. (2001) Kan sykehus drives uten deltidsansatte sykepleiere?. 2001. ISBN 8278770360.
  • Hitland, Synnøve; Ford, Nina Kathleen. (2001) Nye utfordringer for likestillingsarbeidet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2001. ISBN 8278770271.
  • Hitland, Synnøve. (1999) Arbeidsorganisering og deltid blant sykepleiere. 1999.
  • Hitland, Synnøve. (1999) Deltidsarbeid blant sykepleiere i Trondheim kommune. 1999.
  • Hitland, Synnøve. (1997) Kjønn, ledelse og organisasjon : en gjennomgang av aktuell forskning på området. 1997.