Bakgrunn og aktiviteter


Jobber som vitenskapelig assistent for forskningsgruppen Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin.

Utdannelse:

  • Bachelor i Bevegelsesvitenskap (2011-2014)
  • Master i Bevegelsesvitenskap (2014-2016)

Arbeidsoppgaver:

 

Prosjekter:

  • PreventIT: EU, IKT og personalisert helse-prosjekt for å forebygge funksjonstap hos yngre eldre
  • ADAPT: FriBioMed prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, for utvikling av en helseapplikasjon for vurdering og håndtering av fallrisiko