Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved Fakultet for medisin- og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, Vernepleierutdanningen.

 

 

Publikasjoner:

Aasan,S., (2015). "Et koordinert og samenhengende tjenestetilbud". I: NAKU Magasinet Utvikling nr.2,2015 (ISSN 1504-7016-1893-6350).

Aasan,S.,(2014)."Mot frihet og likeverd? Omsorgen for utviklingshemmede i korte historiske trekk" I: NAKU; Magasinet Utvikling nr.4,2014(ISSN 1504-7016-1893-6350).

Aasan,S.,(red.),(2014), Psykisk utviklingshemming og psykisk helse- veiviser til psykiske helsetjenester. Trondheim: NAKU 2014 (ISBN 978-82-998499-4-4).

Aasan,S.,(red.), (2013), Psykisk utviklingshemming og psykisk helse- psykotrop medikasjon. Trondheim: NAKU 2013 (ISBN 978-82-998499-3-7).

Aasan,S.,(red.)(,2013), Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-grunnleggende tema om utviklingshemning og psykisk helse: NAKU 2013 (ISBN 978-82-998499-2-0).

Aasan, S.,(2013),(red.),  4 filmforedrag om utvilingshemming og rus, NAKU 2013.

Aasan,S., (2011),(red.), 4 filmforedrag om utviklingshemming og psykisk helse, NAKU 2011

Berge,K. og Aasan,S.,(2011),(red.),  4 filmer om utviklingshemming og psykisk helse,NAKU 2011.

 

Fagformidling:

Aasan,S., (2015). "Public services in Norway; The Coordinators role in the aim to provide  seamless and holistic public services to children with disabilities and their families".NDCPD- MCU

Aasan,S.,(2015). Kunnskapsformidling i Kommuner om utviklingshemming og psykisk helse.Psykisk helse-2015- på veg mot bedre tjenester, Nasjonal kongress, Trondheim.

 

Posterpresentasjon

Aasan,S., (2013). The Norwegian health services need more knowledge about Intellectual disability and mental health. Inherent dignity, equality and rights, International conference on Intellectual Disabilities, Oslo.

Aasan,S., (2015). The Norwegian health services need more knowledge about Intellectual disability and mental health.Psykisk helse-2015- på veg mot bedre tjenester, Nasjonal kongress, Trondheim.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Aasan, Synnøve. (2013) 4 video foredrag om temaet psykisk utviklingshemming og rus. null
  • Aasan, Synnøve. (2011) Fire foredrag om psykisk utviklingshemming og psykisk helse. null

Bøker

Rapport/avhandling

  • Aasan, Synnøve. (2016) Psykiske lidelser-og/eller ruslidelser blant personer med utviklingshemming. 2016. ISBN 978-82-998499-9-9.