Bakgrunn og aktiviteter

Tidligere forskerlinjestudent.

Lege, og doktorgradsstipendiat
på prosjektet: Struktur og funksjon av Hippocampus hos barn og voksne med svært lav fødselsvekt (<1500 gram). 

Ph.D.arbeidet skjer under veiledning fra professor Jon Skranes i forskningsgruppen Klinisk langtidsoppfølging og bildediagnostikk av hjernen ved Senter for tidlig hjerneutvikling

I arbeidet bruker vi nevropsykologiske tester og avanserte MRI-teknikker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aanes, Synne; Skranes, Jon Sverre; Løhaugen, Gro. (2015) Hippocampal Volumes and Memory Function in Individuals Born Preterm with Very Low Birth Weight. 2015.
  • Aanes, Synne; Skranes, Jon Sverre; Løhaugen, Gro. (2015) The relationship between brain imaging findings at one and six years of age in preterm born very-low-birthweight children and brain volumes and cognition in young adulthood in the same population. 2015.