Bakgrunn og aktiviteter

Forskningstema:

Risikobevist kontroll av autonome systemer. 

Forskningsinteresser:

  • Høynivå beslutningstaging baser på risikomål
  • Kollisjonsunngåelse med et eksplisit mål på risiko 

Forskningsprosjekter og grupper:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Rothmund, Sverre Velten; Johansen, Tor Arne. (2019) Risk-Based Obstacle Avoidance in Unknown Environments using Scenario-Based Predictive Control for an Inspection Drone Equipped with Range Finding Sensors. International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) ; Atlanta - Georgia. 2019-06-11 - 2019-06-14.