Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sandbakken, Sindre S.; Haver, Sverre Kristian; Larsen, Kjell. (2017) Long Term Analysis of Semi Submersible Offset. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3A: Structures, Safety and Reliability.
  • Kvamme, Bjarte Odin; Orimolade, Adekunle Peter; Haver, Sverre Kristian; Gudmestad, Ove Tobias. (2016) Marine Operation Windows Offshore Norway. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7: Ocean Engineering.
  • Lian, Gunnar; Haver, Sverre Kristian; Stansberg, Carl Trygve; Gudmestad, Ove Tobias. (2016) Crest height distribution from model tests compared to second order simulations and full-scale measurements. Proceedings of the Twenty-sixth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2016.
  • Horn, Jan-Tore Haugan; Amdahl, Jørgen; Haver, Sverre Kristian. (2015) Dynamic Amplification of Drag Dominated Structures in Irregular Seas. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
  • Lian, Gunnar; Haver, Sverre. (2015) Estimating Long Term Extreme Slamming From Breaking Waves. ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 3: Structures, Safety and Reliability.
  • Lim, Ho-Joon; Lian, Gunnar; Haver, Sverre; Dalane, Oddgeir; Koo, Bonjun; Sablok, Anil; Lambrakos, Kostas F.. (2015) Long Term Analysis for Estimation of Wave Slamming Pressures for Spar Design. ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering.
  • Winterstein, Steven R.; Haver, Sverre. (2015) Modelling Shallow-Water Waves: Truncated Hermite Models and the ShallowWave Routine. ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 3: Structures, Safety and Reliability.
  • Engebretsen, Espen; Haver, Sverre; Myrhaug, Dag. (2014) Extreme Wave Condition at Doggerbank. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 1A: Offshore Technology San Francisco, California, USA, June 8–13, 2014.